Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Tinataya ng mga historyador na umabot sa 1.5 milyong Pilipino ang namatay sa digmaang ito.